Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Tájékoztatás az óvodák zárva tartásáról

Ahogyan arról már értesültek „Az emberi erőforrások minisztere a 17/2021. (III.5.) EMMI határozata a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről” jogszabály 2. pontjában megfogalmazottak alapján az óvodákban 2021. március 8-tól 2021. április 7-ig rendkívüli szünet került elrendelésre.

Ugyanebben a jogszabályban az is meghatározásra került, hogy a rendkívüli szünet időszakában a kontaktusszám minél jelentősebb csökkentése érdekében a gyermekfelügyelet nem kerül megszervezésre. A rendkívüli szünet időszakában a gyermekek étkeztetését a szülő kérésére elvitel formájában biztosítani kell.

Az előző sorokban röviden kivonatolt jogszabályt 2021. március 06-án Orbán Viktor miniszterelnök „A Kormány 111/2021. (III.6.) Kormányrendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről” című rendeletben a következők szerint módosította:

- Az óvodában a 2021. március 8-tól 2021. április 7-ig tartó rendkívüli szünet időtartama alatt a szülő, a törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermek napközbeni felügyeletének megszervezéséről.

- „ A kormány - tudva, hogy a szülők számára a koronavírus-világjárvány harmadik hulláma elleni védekezés érdekében elrendelt óvodai szünet… többlet erőfeszítést, újabb megoldandó feladatokat jelent, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed – felkéri a szülőket, hogy … gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe…”

A gyermekek felügyeleti elhelyezése a hétfői (2021. március 08.) napon saját óvodájukban történik. Az ezt követő napokra vonatkozóan pontos információval jelenleg nem tudok szolgálni.

Kérem Önöket, hogy a gyermekfelügyeleti igényüket levelem olvasását követően minél hamarabb, legkésőbb holnap (2021. március 07-én 09 óráig) a belvarosiovodamiskolc@gmail.com e-mail címen jelezzék. Levelükben kérem, hogy pontosan írják meg gyermekük és a tagóvoda nevét.

Támogató együttműködésüket köszönöm!

Önöknek és Kedves Családtagjaiknak dolgozóink és magam nevében Nagyon jó egészséget kívánok! Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra!

Miskolc,2021. március 06.

Tisztelettel!

Javitásné Varga Ilona

Vissza