Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

5. Maci csoport

Óvodapedagógusok: 
 Dr. Horváth Lászlóné, Rapp Dorina
 
Dajka:
Kovácsné Horváth Zsuzsanna
 

Bemutatkozás

Vegyes életkorú csoportunkban, összeszokott párost alkotva, egységes értékrend és szabályrendszer kialakításával neveljük, fejlesztjük a gyermekeket.
 A gyermekek mozgásfejlődése érdekében a csoportszobában is gyakran biztosítjuk az egyensúlyozás eszközeit (lépegető, billegő, egyensúlyozó ülőke), máskor a tornapad, tornaszőnyeg biztosítja a mozgásigény kielégítését.

Tehetséggondozó tevékenységünk során a mozgáskoordináció fejlesztését segíti a zenére végzett irányított mozgás. A zenei anyagot komolyzenei és az igényes gyermekzene CD gyűjteményünkből válogatjuk.
Másik jellegzetességünk, hogy a heti mesénket a hét közepétől bábozzuk vagy dramatizáljuk. A mese eljátszásában szívesen vesznek részt a kicsik is, mert tudják, hogy segítséget kapnak a szövegmondásban. Ez a módszer nagyban fejleszti a gyermekek önbizalmát, szókincsét, memóriáját, beszéd és kooperációs készségét. Csoportunkban az önkifejezés céljából a gyermekek gyakran szerveznek színházi, zenei vagy táncos előadást társaiknak